Pravidla soutěží

PRAVIDLA "SOUTĚŽE O SEDAČKU SMART"

I. Všeobecná ustanovení

1) Pořadatelem soutěže je společnost Online Living, s.r.o. Rybná 716/24, 11000 Praha 1 - Staré Město, dále jen "Pořadatel Soutěže".

2) Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, dále společnosti věnující ceny do Soutěže a osoby jim blízké (tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 22, Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra není platná.

3) Soutěž probíhá od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021. 

II Podmínky soutěže

1) Soutěžící sleduje instagramový profil scandishop.cz (kliknutím na tlačítko "Sledovat") 

2) Soutěžící na svůj veřejný instagramový profil nasdílí fotku, na které figuruje vystavená sedačka SMART v prostoru OC Vaňkovka, nebo OC Olympia. Fotka je označena hashtagem #sedackasmart a na fotce je označený profil scandishop.cz.  

3) Každý soutěžící může nasdílet na svém instagramovém profilu za celé období trvání Soutěže neomezený počet soutěžních fotografií. Do slosování však bude zařazen pouze jednou. 

III. Časový harmonogram soutěže

1) Průběh soutěže: 15. září - 15. listopadu 2021

2) Vyhlášení výherců: do 20. listopadu 2021 prostřednictvím Instagramu @scandishop.cz

IV. Vyhodnocení soutěže

1) Po skončení soutěže Pořadatel Soutěže náhodným losování vybere jednoho vítěze, který získá sedačku SMART. Výherce bude kontaktován prostřednictvím zprávy na Instagramu. 

2) Výherce je povinen si cenu vyzvednout osobně

3) Na cenu se nevztahuje zákonná reklamační lhůta. 

V. Práva Pořadatele soutěže

1) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit tato pravidla a podmínky Soutěže nebo Soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže ani za škodu, kterou výhra může způsobit výherci či třetím osobám. 

2) Pořadatel soutěže má právo zveřejnit jméno výherce na instagramové stránce.

3) Účast v Soutěži ani nárok na cenu není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto případné ceny alternativní plnění v penězích.

4) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo ze Soutěže vyřadit soutěžícího, který se jakýmkoliv podvodným způsobem bude snažit ovlivnit výsledky Soutěže nebo na kterého bude mít Pořadatel Soutěže podezření, že se o takový způsob jednání jen pokusil. 

Vítězem soutěže se stala fotografie uživatelky @lucieklim


vyherce

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX